Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

7. 12. 2016 v Lékařském domě

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Valná hromada naší odborné společnosti se konala dne 7. 12. 2016 se v Lékařském domě v Praze. Jednání řídil vědecký sekretář Společnosti doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

Byly zvoleny pracovní komise (mandátová, návrhová a tentokrát i volební) a jednomyslně odsouhlasen navržený program.

Předseda Společnosti MUDr. František Schneiberg přednesl výroční zprávu, ve které zhodnotil činnost výboru Společnosti od poslední valné hromady konané v listopadu 2015.

Zprávu o stavu členské základny přednesl sekretář Společnosti doc. Lubomír Kukla. Naše odborná Společnost čítá 91 členů, což je stále méně a méně. Příspěvky za letošní rok nezaplatilo 9 členů, za dva roky 2 členů, a za tři roky 3 členové, 2 členky budou dotázány (viz dále). Celkem tedy 14 neplatičů.

Povinností každého člena je platit v řádných termínech členské příspěvky. Pokud tak  neučiní v daném roce (ev. následujícím), zaniká jeho členství dle stanov Společnosti.

Výbor naší Společnosti dává svým členům možnost ještě v dalším (tj. třetím) roce a potom teprve doporučuje VH ukončení členství neplatičům.

Za Dr. Hammerovou – pokladnici Společnosti - přednesl zprávu o hospodaření Dr. Schneiberg

Dr. Kašparová - předsedkyně revizní komise - předložila revizní zprávu.

Ke všem zprávám proběhla diskuse. 

Následoval plán práce Společnosti na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2017, diskuse k oběma návrhům a vlastní volná diskuse.

Po zprávě mandátové komise o přítomnosti členů na VH předložila volební komise výsledky korespondenčních voleb do Výboru Společnosti a Revizní komise s tím, že budete v Bulletinu seznámeni s tím, jak dopadnou vnitřní volby Výboru a RK. 

Předsedkyně návrhové komise přednesla návrh usnesení. Následovalo schválení usnesení.
Dr. Schneiberg popřál krásné prožití svátků a jenom vše dobré do nového roku, šťastnou cestu domů a ukončil jednání Valné hromady. 

Podrobnosti, usnesení a plán práce viz Bulletin č. 1/2017.

Čtěte také

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016
v Lékařském domě

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016 <br>v Lékařském domě

Podzimní setkání - „Sociální pediatrie na Slovensku“

Podzimní setkání - „Sociální pediatrie na Slovensku“

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Staňte se členem naší společnosti