Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center se konalo 10. – 11. 11. 2014 v Karlových Varech. Spolupořadatelem setkání byl Dětský domov v Karlových Varech. Přijelo více než 100 účastníků.

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center se konalo 10. – 11. 11. 2014 v Karlových Varech. Spolupořadatelem setkání byl Dětský domov v Karlových Varech. Přijelo více než 100 účastníků.

Už úvodní slovo čestného hosta, náměstka hejtmana karlovarského kraje, který převzal záštitu nad setkáním, p. Bc. Miloslava Čermáka všechny účastníky potěšilo. Bylo vidět, že pan náměstek zná situaci našich zařízení, a že je ve shodě s našimi představami o jejich další činnosti, včetně oblasti náhradní rodinné péče. Pan náměstek je také 1. místopředsedou Komise rady Asociace krajů pro sociální záležitosti, takže s ním zůstaneme v kontaktu.

Úvodní přednáška v bloku I MUDr. Jany Schmidtové předestřela celé široké spektrum možných poruch autistického spektra u malých dětí i možnosti diagnostiky. Bylo to důležité sdělení neboť takové děti se v našich zařízeních nacházejí. Referát Mgr. Šimanovského o možnostech relaxace s hudbou u dětí s poruchami duševního vývoje, provázený praktickými ukázkami na videu, ukázal možná ještě ne všude doceněnou možnost v péči o uvedené děti. Nabídl i moznost konzultací a poradenství, tam, kde by měli o tyto techniky zájem. Kazuistika MUDr. Čechové z Plzně ukázala, jak je možno zlepšit vývoj a osud těžce postiženého chlapce při společném úsilí a komplexní péči.

V bloku II představili kolegové z Opavy a Veské náročnou práci na standardech, jak je požaduje MPSV pro ZDVOPy. I Když se zdá, že obsah standardů je dosti formální a mnoho věcí tam obsažených se v zařízeních dělá, je potřeba je alespoň administrativně nastavit, neboť se očekávají kontroly.

V bloku III. Představila JUDr. Kopecká z Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí novinky, vyplývající z nové legislativy (Občanský zákoník, novela Zákona o sociálně právní ochraně). Mnohé věci se zkomplikovaly, ale mnohé také ujasnily. Úřad si velmi váží spolupráce se zařízeními a chválí přípravu dětí před umístěním do náhradní rodinné péče, kdy je vždy dokonalá dokumentace a přehled o vývoj dítěte, což zahraniční partneři velmi chválí. Zatím je ojedinělá zkušenost s umístněním dětí do zahraničí rovnou z přechodné pěstounské péče. Praktické ukázky s mnoha fotografiemi, jak se daří dětem v zahraničních osvojitelských rodinách, představila Mgr. Pánková.

V úvodní přednášce IV. Bloku představil MUDr. Ješina široké spektrum možných metabolických vad, kdy se stále rozšiřují možnosti pro jejich diagnostiku. Kasuistiku o nutnosti multidisciplinární péče o chlapce s těžkou genetickou vadou uvedli manželé Kašparovi.

V V. bloku předložil PhDr. Novotný výsledky studie o raném citovém vývoji dětí v různých podmínkách. Srovnával pobyt v zařízení, v klasické pěstounské péči a v péči na přechodnou dobu. Uvedl jasný závěr, že každá forma péče má své indikace a nelze je zaměňovat jen podle zjednodušené představy, že vždy pobyt v rodině musí nutně být ten nejlepší. Péče o dítě v pěstounské péči musí být doprovázena plnou citovou angažovaností pěstounů a dítěte. O to více dítě poškozuje přerušení takových vazeb při skončení přechodné pěstounské péče. MUDr. Vaníčková na základě zahraničních zkušeností přesně a rozsáhle popsala tzv. vývojové trauma u dětí, kterým se nedostává právě trvalých citových vazeb. Problematiku náhradního mateřství, které stále přibývá, ač není právně upraveno, přiblížila, i kasuisticky PhDr. Petrášová z Kyjova.

Všechna sdělení byla doprovázena diskuzí, na kterou byl dostatek času. Zdařile proběhl i společenský večer, kde jsme měli možnost se pobavit při rautu, tanci i zpěvu.

Naše společnost vyslovuje poděkování pořadatelům v čele s ing. Erikou Pavlovou, ředitelkou Dětského domova v Karlových Varech, za vzornou přípravu setkání, milé přijetí a snahu splnit různá přání účastníků.

MUDr. F. Schneiberg

Čtěte také

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016
v Lékařském domě

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016 <br>v Lékařském domě

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP
Staňte se členem naší společnosti
Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Odborné akce

Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

25.4.2017 - 26.4.2017