Sekretariát

Předseda

MUDr. František Schneiberg
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
fschn@lf1.cuni.cz

Místopředseda

MUDr. Jana Tytlová
Dětské centrum Plzeň
tytlova@mmp.plzen-city.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Recetox, PřF MU, Brno
lubomir.kukla@tiscali.cz

Staňte se členem naší společnosti
Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Odborné akce

Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

25.4.2017 - 26.4.2017