Výbor

Předseda

MUDr. František Schneiberg
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
fschn@lf.cuni.cz

Místopředseda

MUDr. Jana Tytlová
Dětské centrum Plzeň
tytlova@mmp.plzen-city.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Recetox, PřF MU, Brno
lubomir.kukla@tiscali.cz

Pokladník

Ing. Erika Pavlová
Krajský dětský domov pro děti do 3 let p.o.
reditel.kv@dd-karlovarsky.cz

Členové

PhDr. Jana Petrášová
MUDr. Martina Kašparová
Mgr. Martin Karas

Revizní komise

Předseda

Mgr. Ludmila Pšenáková

Členové

Mgr. Helena Tichá
MUDr. Michaela Černá

Staňte se členem naší společnosti