Výbor

Předseda

MUDr. František Schneiberg
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
fschn@lf.cuni.cz

Místopředseda

MUDr. Jana Tytlová
Dětské centrum Plzeň
tytlova@mmp.plzen-city.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Recetox, PřF MU, Brno
lubomir.kukla@tiscali.cz

Pokladník

Ing. Erika Pavlová
Krajský dětský domov pro děti do 3 let p.o.
reditel.kv@dd-karlovarsky.cz

Členové

PhDr. Jana Petrášová
MUDr. Martina Kašparová
Mgr. Martin Karas

Revizní komise

Předseda

Mgr. Ludmila Pšenáková

Členové

Mgr. Helena Tichá
MUDr. Michaela Černá

Staňte se členem naší společnosti
Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Odborné akce

Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

25.4.2017 - 26.4.2017